vocaal ensemble P r o C a n t i o n e

Beste vrienden van de muziek,

We nodigen jullie van harte uit op ons concert ‘Pro Cantione (on)verwacht’ dat plaatsvindt op zondag 18 juni om 15u in OLV-van-Fatimakerk te Bret-Gelieren. We brengen mooie pareltjes uit de Baltische en Balkan koormuziek met liederen van o.a. Pärt, Ešenvalds, Miškinis, Uusberg, Tormis.

Jan Peeters heeft het dirigeerstokje overgegeven aan Jeroen Beckers. We zullen hem tijdens dit concert dan ook in de bloemetjes zetten.

Na het concert, tijdens de receptie, is er de mogelijkheid om bij te praten over de vele jaren waarin Jan Pro Cantione altijd met hart en ziel heeft geleid en over de fijne muzikale ervaringen die hij ons heeft bezorgd.

We hopen jullie allen zondag 18/06 te kunnen verwelkomen op ons concert. Kaarten (VVK: € 15) kunnen besteld worden via tickets@procantione.be

Tot dan.