Pro Cantione (Genk) begon in 1992 als een bescheiden kamerkoor en groeide onder leiding van toenmalig dirigent Jan Peeters uit tot een heus vocaal ensemble.  

Met een mix van ervaren amateur-koorzangers en professioneel geschoolde stemmen zocht Jan de minder betreden paden op en ‘dirigeerde’ hij Pro Cantione vooral in de richting van hedendaagse Vlaamse componisten als Bikkembergs, Duijck, Nees, Steegmans, Tas, Welffens. Denk hierbij ook aan compositieopdrachten en eerste uitvoeringen van Debarim van Kurt Bikkembergs en Psalm 100 van Paul Steegmans.

Naast die terechte aandacht voor Vlaamse componisten grasduinde Jan ook in het internationale repertoire. Hij streefde altijd naar een gevarieerde programmatie en een hoogstaande uitwerking van goede koormuziek uit nagenoeg alle stijlperiodes; hoofdzakelijk in religieuze themaconcerten, soms ook profane.